sjenicka-ovca

FaceBook  Twitter  

Naše stado koje je cele godine u selu Lelić kod Valjeva, trenutno broji oko 70 odraslih grla Sjeničke rase ovaca. Sva grla su umatičena i pod kontrolom su matične službe iz Valjeva. Ovo stado je osnovano davne 1968. godine i od tada se vrši selekcija pre svega na plodnost i to je najveći kvalitet našeg stada. Prosečna plodnost na godišnjem nivou u zadnjih 10 godina je 2,25 zalučenih jagnjadi po ovci. Ovca koja u zimskom jagnjenju ojagnji samo jedno jagnje je prava retkost u našem stadu, svake godine imamo i trojki koje majke zbog svoje mlečnosti lako othrane bez dodatne prihrane jagnjadi mlekom. Oko 60 % naših ovaca se redovno jagnji 3 puta u 2 godine, policikličnost je takodje nešto čemu posvećujemo pažnju u selekciji. Posebno naglašavamo da se ovakvi rezultati postižu bez korišćenja ikakvih hormonskih stimulansa. Redovno se ubacuje sveža krv u stado preko pažljivo biranih elitnih ovnova, takodje kupujemo i elitna ženska grla koja zadovoljavaju naše kriterijume. Sve na našoj farmi je posvećeno i podređeno proizvodnji vrhunskog priplodnog materijala, trudimo se da kupci iz celog regiona dobiju zdrava grla sa vrhunskom genetikom kako bi unapredili kvalitet i proizvodne osobine svojih stada.

Zadnjih godina zbog smanjenja kvalitetnih grla ove rase pokušavamo da kupimo što više elitnih grla iz različitih linija i tako sačuvamo što veći deo genetskog bogastva ove rase. Osnovni cilj nam je očuvanje i unapređenje njenih proizvodnih karakteristika pre svega po pitanju plodnosti, mesnatosti i mlečnosti, u skladu sa tim se i vrši trenutna selekcija priplodnih grla ove rase.

Takodje ćemo se truditi da što bolje promovisemo ovu domaću autohtonu rasu ovaca u zemlji i regionu. U planu je stvaranje modernog Repro-centra u kojem će se nalaziti elitna grla ovaca ove rase i uz stručnu selekciju pomoću najsavremenijih tehnologija stvarati elitna grla koja će popravljati proizvodni kvalitet stada kod naših odgajivača. Stvaranjem ovakvog centra genetski potencijal ove rase će biti sačuvan i unapređen.

Krajnji cilj je povećanje broja grla i unapređenje proizvodnih karakteristika ove rase u Srbiji i na Balkanu jer se izuzetno dobro pokazala kao rasa kojoj odgovaraju klimatski uslovi i način gajenja lokalnih odgajivača.